Využite potenciál M365 platformy

Online webinár

28 a 29.Máj o 9:30

Čo môžete očakávať?

Preskúmajte poskytované služby v rámci platformy Microsoft 365

Zaregistrujte sa!

Centralizovaný manažment dokumentov

| riadená dokumentácia

Požiadavka

 • Tvorba dokumentov, ktoré sú určené pre každého zamestnanca a má mať k nim prístup
 • Postupy, tréningové materiály, nariadenia vedenia, BOZP dokumentácia, …
 • Podmienky pri tvorbe
  • Menná konvencia dokumentov, šablóny, dohľad na obsahom, pripomienkovanie, schvaľovanie, aktualizácia, revízie, audit
 • Export do PDF

Klasický spôsob riešenia

 • Dokumenty sa dajú tvoriť a spravovať aj zdieľať cez Teams (=SharePoint), no chýba tu možnosť vynútenia štandardizácie pri tvorbe (menná konvencia dokumentov, šablóny pre rôzne typy, dohľad na obsahom, pripomienkovanie, schvaľovanie, aktualizácia, revízie, audit)

Efektívnejší spôsob riešenia

 • My Vám ukážeme, ako sa to dá docieliť pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako SharePoint, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Manažment žiadostí, schvaľovania a reporting

| absencie

Požiadavka

 • Tvorba žiadostí, schvaľovanie a prehľad neprítomnosti (Dovolenka, OČR, Lekár, Služobná cesta, Home office, …)
 • Evidencia zastupiteľnosti počas neprítomnosti

Klasický spôsob riešenia

 • Dá sa v M365 využiť SharePoint zoznam (alebo niekoľko zoznamov) a jeho vstavané funkcionality
 • Proces diktuje aj schvaľovanie neprítomnosti nadriadeným, zasielanie schválených žiadostí do učtárne, kontrolu sviatkov, kontrolu zastupiteľnosti
 • Kalendárový prehľad o absenciách, sumárny report za obdobie

Efektívnejší spôsob riešenia

 

 • My Vám ukážeme, ako sa to dá docieliť pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako SharePoint, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Správa majetku, rezervácie, servisné úkony

| vozový park & kniha jázd

Požiadavka

 • Rezervácie áut, schvaľovanie, aktuálny prehľad vyťaženosti
 • Cestovný výkaz zamestnanca
 • Prehľad aktuálneho technického stavu, spotreby PHL, plánovanie servisných úkonov
 • Pravidelné mesačné reporty pre správcov a učtáreň

Klasický spôsob riešenia

 • Komplexný proces, dá sa zastrešiť v službe SharePoint pomocou niekoľkých zoznamov na evidenciu vozidla a technického stavu, evidencie využívania alebo evidenciu tankovacích kariet
 • SharePoint neobsahuje možnosti kontroly vypĺňania formulárov, upozorňovania na potrebu servisných úkonov, tvorbu pravidelných reportov pre správcov alebo účtovné oddelenie

Efektívnejší spôsob riešenia

 • My Vám ukážeme, ako sa to dá docieliť pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako SharePoint, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Vizualizácia dát, analýza, automatické zasielanie reportov

| Účtovníctvo v Power BI

Požiadavka

 • Vizualizácia interných (mimo M365) účtovných dát, analýza aktuálneho stavu
 • Dáta neopúšťajú účtovný systém
 • Pravidelná aktualizácia reportov každú hodinu
 • Pravidelné zasielanie reportov klientom vo formáte PDF

Klasický spôsob riešenia

 • Dáta sa dajú exportovať do M365 štruktúr (SharePoint, Dataverse)
 • Na vizualizáciu dát využiť službu PowerBI
 • Len 8 krát za deň (pri štandardnej licencii) aktualizovať reporty
 • Manuálne exportovať reporty do PDF
 • Manuálne zasielať exporty klientom (emailom)

Efektívnejší spôsob riešenia

 • My Vám ukážeme, ako sa dá docieliť automatizácia pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako Power BI, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Vyťažovanie dokumentov z pošty, správa metadát, presun dokumentov k účtovaniu

| Automazácia toku dokumentov

Požiadavka

 • Export dokumentov z emailov do definovaného priečinka
 • Priradiť dokumentom správne metadáta
 • Posunúť dokument do správneho oddelenia na spracovanie, účtovanie
 • Archivovať dokument

Klasický spôsob riešenia

 • Dokumenty z emailu manuálne ukladať do pripravených SharePoint knižníc
 • Manuálne premenovať dokumenty a priradiť metadáta
 • Emailom notifikovať príslušné oddelenie (učtáreň) aby tieto dokumenty spracovali.

Efektívnejší spôsob riešenia

 • My Vám ukážeme, ako sa to dá docieliť pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako SharePoint, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Moderný komunikačný kanál, zdieľanie firemných informácií, správy, videá, novinky, ankety

| Intranet v M365

Požiadavka

 • Centrálny bod prístupu pre zamestnancov
 • Navigácia
 • Zdieľanie informácií pomocou webových prezentácií noviniek, videí
 • Hlasovanie a ankety
 • Prístup z PC a z mobilných zariadení (tablet, mobil)

Klasický spôsob riešenia

 • Zdieľanie informácií pomocou emailových služieb
 • Zdieľanie pomocou chatovacej služby MS Teams
 • Posun informácií ústnym podaním

Efektívnejší spôsob riešenia

 • My Vám ukážeme, ako sa to dá docieliť pomocou prepojenia funkcií jednotlivých služieb ako SharePoint, PowerApps, Power Automate, Outlook, Teams

Bezplatný Audit

Nájdite si na seba 4 hodinky a my si na Vás nájdeme 8.

Spoločné stretnutie (prezenčne, alebo online) 2h | Príprava odporúčaní v trvaní podľa potreby 4h | Prezentácia výsledkov 2h

 

 • Spoločné stretnutie (prezenčne, alebo online) v trvaní do 2 hodín
  • Analýza Vášho aktuálneho stavu pripravenosti na digitalizáciu
  • Analýza znalostí o platforme M365 a jej službách
  • Identifikácia procesov určených na digitalizáciu v M365
 • Príprava odporúčaní v trvaní podľa potreby (4)
  • Interná analýza získaných informácií
  • Vytvorenie dokumentácie
 • Prezentácia výsledkov v trvaní do 2 hodín (prezenčne alebo online)
  • Prezentácia našich odporúčaní a záverov
  • Stanovenie spoločného plánu digitalizácie

Ďakujeme za registráciu

Tešíme sa, že vás zaujíma platforma M365.
Nižšie si môžete pridať udalosť do kalendára. 

Tešíme sa na vás

Stiahnite si udalosť priamo do kalendára.